Ako spavamo u demokraciji, probudit ćemo se u diktaturi

Donosimo intervju s talijanskom odvjetnicom Renate Holzeisen, koji je za SLOBODNI podcast snimio Andrija Klarić, u sklopu konferencije „On Guard For the Liberty of Mankind“ održane u Švedskoj od 29.09. do 01.10.2023. godine.

Renate je izvrstan poznavatelj europskog prava i vrlo je pravno aktivna. Trenutno ima dva predmeta na Općem sudu u Luksemburgu, koji je prvostupanjski sud Europske Unije. Predmeti se odnose na standarde autorizacije takozvanih mRNA cjepiva.

U prilogu govori o tome kako su saznali da je sudac izvjestitelj u sukobu interesa, te su uložili prigovor i traže njegovu zamjenu. Naime, taj je sudac dugo godina radio u kabinetu Europske komisije, te je radio na izradi vrlo sporne Uredbe iz 2009. godine. Uredba je proglasila da sve tvari, pa čak i genske terapije, ukoliko su formalno definirane kao cjepivo protiv zaraznih bolesti, da se takvi proizvodi ne tretiraju kao napredni terapeutski proizvodi (kako bi inače trebali) i smiju se staviti na tržište prema pravilima za prava cjepiva.

Interesantna podudarnost, zar ne? Da je Europska komisija 2009. godine dala pravnu osnovu za ono što će uslijediti 2020. godine, a to je skandalozno odobrenje mRNA pripravaka kao cjepiva.

Renate kaže da je u slučaju ovog suca zakon jasan, no, nije baš uvjerena da će on biti zamijenjen. Kaže da ako taj sudac ne bude zamijenjen, jer de facto pripada tuženoj strani, da tada u EU nema garancije poštenog suđenja, nema razdiobe vlasti i definitivno živimo u lažnoj demokraciji.

Smatra da rješenje ovog rastućeg totalitarizma neće doći pravnim putem, jer su suci pod utjecajem politike i javnog mnijenja. Moglo se jasno vidjeti tijekom zadnje tri godine da suci nisu radili svoj posao i da sudovi nisu zaštitili temeljna ljudska prava. Ona rješenje vidi kroz politiku tj. smatra da trebamo postati politički aktivni, te da je vrlo važno da građani iskoriste svoje pravo glasa i glasaju za anti-globalističke stranke.

Pojasnila je da u trenutku kad su takozvana cjepiva dobila uvjetno odobrenje, da nije bilo kliničkog dokaza za učinkovitost i sigurnost tog pripravka. Kako bi se osigurali da nikada ne dođu do tog podatka, jer su očito jako dobro znali da će rezultat biti negativan, proizvođači su poništili kontrolnu skupinu nekoliko mjeseci nakon izdavanja uvjetnog odobrenja. To je kaže Renate kažnjivo.

A to, što je EMA nakon toga izdala standardnu autorizaciju, to je tek potpuno kriminalno djelo.

Završit ćemo s Andrijinim riječima: „Ako spavamo u demokraciji, probudit ćemo se u diktaturi!“