Članstvo i Donacije

KATEGORIJE ČLANSTVA

Članovi udruge Slobodni Zajedno mogu biti redovni, podupirući i počasni.

Redovni članovi svojim aktivnim radom doprinose ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge, imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge. Samo redovni članovi imaju obvezu plaćati godišnju članarinu.

Počasni član po odluci Upravnog odbora može biti osoba koja podupire rad i načela Udruge, a svojim djelovanjem ili ugledom pomaže promicanju ciljeva Udruge. Počasni član ima pravo sudjelovati u radu Udruge, ali bez mogućnosti da bira i bude biran u tijela Udruge, te može sudjelovati na Skupštini Udruge, ali bez prava glasa. Počasni član ne plaća članarinu.

Podupirući članovi mogu biti podupiratelji, volonteri i suradnici Udruge temeljem ispunjene pristupnice, s time da nemaju pravo birati i biti birani u tijelima upravljanja. Podupirući članovi ne plaćaju članarinu.

POSTUPAK UČLANJENJA

Za prijem u članstvo Udruge (redovni član) moraju biti ispunjena tri uvjeta (čl. 11 Statuta):

  1. Popunjena i poslana online pristupnica za članstvo u udruzi (vidi dolje)
  2. Uplaćena godišnja članarina
  3. Pozitivna odluka Upravnog odbora o prijemu u članstvo.
    Ako Upravni odbor 30 dana nakon datuma slanja pristupnice ne odgovori, smatra se da je odluka Upravnog odbora pozitivna.

Datumom pristupanja udruzi smatra se datum kad je zadnji od ova tri uvjeta ispunjen.

Online pristupnica prihvaća se kao punovažna ukoliko je pravilno i u potpunosti ispunjena obveznim podacima. Online pristupnica smatra se vlastoručno potpisanom ukoliko je nakon ispunjenja obveznih polja označena opcija “Privola za obradu osobnih podataka”.


ČLANARINA I DONACIJE

Obveza plaćanja članarine se odnosi na redovne članove. Podupirući i počasni članovi ne plaćaju članarinu (čl. 11 Statuta).

Članarina udruge Slobodni ZAjedno je godišnja i iznosi 14 € .
Uplaćena godišnja članarina se uvijek odnosi na kalendarsku godinu u kojoj je uplata izvršena. Krajnji rok dospijeća godišnje članarine je 31.12. tekuće godine.

Godišnja članarina se uplaćuje isključivo na žiro račun Udruge.
Na općoj uplatnici u polju “Opis plaćanja” treba navesti ime i prezime osobe za koju je članarina uplaćena kako bi se lakše evidentirale uplate u registru članova.
Primjer opće uplatnice vidi dolje.

Svaki uplaćeni iznos koji prelazi godišnji iznos članarine bit će zabilježen kao članski doprinos za rad i razvoj Udruge u tekućoj godini, odnosno kao donacija.
Sve uplate zaprimljene u razdoblju od 1.1. do 31.12. bit će evidentirane kao uplate za tekuću godinu.

Donacije se mogu uplatiti i neovisno o članstvu i na taj način podržati rad Udruge.


Uplatnica za godišnju članarinu:


Uplatnica za donaciju :