Politika privatnosti

Politika privatnosti udruge Slobodni ZAjedno

Udruga Slobodni ZAjedno (Slavoljuba Bulvana 12, 10 000 Zagreb), OIB: 53807399488, e-mail: slobodnizajedno@gmail.com) je Voditelj obrade osobnih podataka koje navedete u pristupnici za članstvo u udruzi (ime i prezime, OIB, datum rođenja, ulica i broj, poštanski broj i mjesto, telefon, e-mail adresa, kategorija članstva, datum pristupnice) ili na online obrascu o nuspojavama nakon cijepljenja.

Vaši osobni podaci iz pristupnice bit će obrađivani isključivo u udruzi Slobodni ZAjedno i isključivo u svrhu vođenje evidencije članstva u Udruzi. Pravni temelj obrade Vaših podataka nalazi se u Zakonu o udrugama (Narodne Novine, br. 74/14), sukladno kojem je Udruga dužna voditi popis svojih članova s obveznim osobnim podacima. Pored toga Udruga vodi podatke o datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva, statusu članstva, datumima uplate članarine.

Za sve ostale informacije vezane uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka i Vaših prava molimo pogledati:
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.