Davos nam predstavlja prekrasnu budućnost

Davos nam predstavlja prekrasnu budućnost u kojoj možemo koristiti moždane valove u suzbijanju kriminala, kao i da budemo produktivniji te da pronađemo ljubav.

Pa pogledajte kako su oni to zamislili i zapitajte se je li to „prekrasna budućnost“ koju biste željeli doživjeti?

Kažu da je ionako sve što osjećaš, sve što misliš – da su to samo podaci – čovjek je sveden na skup podataka, prestaje biti čovjek i Božje stvorenje.

„Kada kombinirate aktivnost moždanih valova zajedno s drugim oblicima softvera i tehnologiju nadzora, moć postaje prilično precizna.“

Eto, sve su nam otvoreno rekli – koje su im namjere s nama, običnim skupovima podataka koje već sada umjetna inteligencija može uspješno kontrolirati

 

Prijevod: Info team – https://t.me/infoteam1/428