Druga međunarodna konferencija u organizaciji Apologetske udruge blaženi Ivan Merz

Prenosimo obavijest o Drugoj međunarodnoj konferenciji u organizaciji Apologetske udruge blaženi Ivan Merz koja će se održati u subotu, 18. studenoga 2023. u hotelu Antunović, Zagrebačka avenija 100 A, Zagreb.

Konferencija će biti dvojezična: hrvatski i njemački.

Tema konferencije je: Stojte čvrsto u vjeri.

Plenarno izlaganje će održati jedan od najvećih branitelja katoličke vjere danas kardinal Gerhard Müller. I drugi ugledni teolozi i laici će otvoreno progovoriti o teškim problemima suvremene Crkve i načinima kako ostati vjeran Kristu i Crkvi: msgr. dr. Marian Eleganti, biskup (Švicarska), doc. dr. sc. don Zdenko Dundović, pročelnik Teološko katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, doc. dr. sc. časna Marijana Mohorić (Sveučilište u Zadru), p. Franz Karl Banauch FSSP, lic. theol. i doc. dr. sc. Ivan Poljaković.

Više informacija na poveznici:
https://katolik.hr/druga-medjunarodna-konferencija