Ej čovječe, vrati se sebi, dok još imaš kome – Ljubo Stipišić Delmata