Mario Knezović

Fra Mario Knezović: Tko nam brani biti svet?

Riječi fra Maria Knezovića duboko dotiču strune naše duše, neovisno o tome jesmo li vjernici ili nismo. To je zato jer ovaj dobri Čovjek posreduje i izriče svjetlo i govori na način koji rezonira s Istinom koju svi duboko osjećamo u sebi. U sadašnje naopako vrijeme blagoslov je što postoje ovakvi ljudi.

Fra Mario govori o novom dokumentu Dikasterija za nauk vjere kojim je papa Franjo odobrio davanje blagoslova istospolnim parovima.

Kaže kako on sinodalni hod doživljava kao potrebu vraćanja na izvore, put unatrag izvornome Isusu Kristu iz Nazareta. Crkva ne treba nužno uvijek ići „naprijed“. Ovdje je možemo zapitati što je to „naprijed“ i tko određuje što je „naprijed“.

Nije razumljivo da se Crkva kojoj je Krist glava prilagođava ljudima, zar nije uvijek vrijeme da se čovjek prilagodi Bogu?
Kaže fra Mario da se stiče dojam da takozvanim reformatorima Crkve nije želja dobro Crkvi, nego raskol i na kraju Crkva bez Isusa Krista.

Objavljeni dokument je nejasan, nedorečen i zbunjujuć za vjernike. Osnovno pravilo za takve dokumente jest da budu jasni i nedvosmisleni. Dobro znamo tko je taj koji potiče nejasnost, nedorečenost i dvosmislenost, znamo čiji je to (zlo)duh.
No, unatoč svemu, fra Mario pita tko nam brani biti svet, usprkos svim svjetovnim zaprekama i zabludama?

Nikad i nitko ma koliko se god trudio, pa ni sami papa, ne može dokinuti Božju zapovijed koja kaže: ne sagriješi bludno!fra Mario

Odluka Crkve može biti i kriva odluka. Za to će odgovarati pojedinci pred Bogom.
Ne spašavamo se kolektivno, nego kao pojedinci!