Hoću li i ja u raj?

Hoću li, Gospode, i ja u raj?
Želim, al’ sve se bojim.
Jer tamo će biti slava i sjaj
a ja na niskom stojim.

 

Već ako imaš gdjekoji kutić
i to je mnogo za me.
Stisnut ću tamo se suhi k’o prutić
Usko je moje rame.

 

Nikome neću praviti sjene
bez buke bi to bilo.
Gospode, ne zaboravi mene
ako to ti je milo.

 

Ako Ti nije milo prisuće
takova odrpanca,
Pusti, da bar na vratim kuće
Čekam kod Tvojega znanca.

 

Da ga zamolim, da se za me moli.
Ako se ni to ne da,
Ja ću svejedno čekati doli,
Već i poradi reda.

 

Pa kada uđu kojima je dano,
i mjesta biti neće:
Nebo je malo, al’ ništa zato…
Srce je tvoje veće…

 

Fra Bonaventura Duda