Johann Sebastian Bach, Misa u h molu (BWV 232), Dona nobis pacem

Dok ovo slušamo ispred sebe kao da vidimo rijeku ljudi iz svih krajeva svijeta, cijelo čovječanstvo koje se neprekidno sliva u vapaj Dona nobis pacem (Podari nam mir). U isprepletenim glasovima pjevača odvija se drama života, ali timpani i trube već nagovješćuju da će ishod biti slavljenički.

Zadnji akordi uistinu donose mir, potpuno raspršujući strah, uzdižući dušu u visine.