lazni prorok

Kardinal Müller: ‘Lažni proroci’ pokušat će iskoristiti Sinodu o sinodalnosti za promicanje UN-ove agende 2030.

Bivši prefekt Kongregacije za nauk vjere uvaženi kardinal Gerhard Müller, ustvrdio je o nadolazećoj Sinodi o sinodalnosti da “lažni proroci” žele transformirati Crkvu “u organizaciju za pomoć Agende 2030.”

Müller se već pojavio kao glasni kritičar Sinode o sinodalnosti i jedan je od rijetkih prelata u Crkvi koji javno kritizira Bergoglievu nadolazeću sinodu. U nedavnom intervjuu za list InfoVaticana na španjolskom jeziku , Müller je proširio svoja kritička razmišljanja o nadolazećoj Sinodi u listopadu 2023. – na koju ga je zapravo osobno pozvao Bergoglio.

Na pitanje ima li se na sinodi “čega bojati”, Müller je bez uvijanja odgovorio:
“Da, lažni proroci koji se predstavljaju kao progresivci najavili su da će Katoličku crkvu pretvoriti u organizaciju za pomoć Agendi 2030. “
“Prema mišljenju takvih pojedinaca”, ustvrdio je Müller, “samo Crkva bez Krista odgovara svijetu bez Boga.”

“Očigledno,” nastavio je Müller, “postoje čak i biskupi koji više ne vjeruju u Boga kao početku i kraju svega i u spasitelja svijeta, već koji, na pan-naturalistički ili panteistički način, smatraju ‘Majku Zemlju’ početkom postojanja, a klimatsku neutralnost ciljem planete Zemlje.”

Müller je ranije javno nazvao ovu Bergoglievu nadolazeću sinodu “neprijateljskim preuzimanjem” Crkve koje prijeti “ukidanju” katolicizma.

Osvrćući se na službenu Facebook sliku stranica sinode, na kojoj se prikazuje žena svećenik i LGBT “pride”, Müller je prošle godine rekao: “Mislim da postoji želja za preuzimanjem vlasti u Katoličkoj Crkvi. Oni žele biti inteligentniji od samog Boga.”

http://hrvatskikrsnizavjet.com/kardinal-muller-lazni-proroci-pokusat-ce-iskoristiti-sinodu-o-sinodalnosti-za-promicanje-un-ove-agende-2030/