Liječnički tretman – treći vodeći uzrok smrti

U ovom videu iz 2011. godine, dr. Peter Glidden objašnjava da je treći vodeći uzrok smrti u USA zapravo liječnički tretman!
Prema podacima najvećeg američkog zdravstvenog osiguranja Medicare, 15000 ljudi mjesečno umire od liječničkog tretmana – i nitko ne odgovara za to.

Da bi shvatili zašto nam je ovako nešto postalo normalno i uobičajeno, treba otići 100 godina unatrag u povijest i pogledati činjenice oko evolucije medicine u USA, a i u svijetu.
Kada su na scenu stupili Carnegie korporacija i Rockefelleri, medicina je nestala, a otvorena su vrata profitu i pohlepnoj farmaceutskoj industriji i njihovim otrovnim proizvodima.

Spregu državnog represivnog aparata i farmaceutskog kartela smo dobro osjetili na vlastitoj koži zadnje tri godine.😞