Ljudska prava i suverenitet RH

Javna tribina : “Ljudska prava i suverenitet RH”

Kao što smo i najavili, nastavili sa održavanjem javih tribina diljem Hrvatske.

“Ljudska prava i suverenitet RH”,

Subota, 9. travnja 2022 – Centar za kulturu i informacije Maksimir, Lavoslava Švarca 18, ZAGREB

PREDAVAČI : Nikolina Rukonić, mag.iur. i Hrvoje Jukić, dipl. iur.

Uvod u tribinu i predstavljanje predavača.

Pogledajte prvi dio pravne tribine na temu “Ljudska prava i suverenitet RH” i izlaganje odvjetnika Hrvoja Jukića.
U svom izlaganju istaknuo je da se nalazimo u vremenu izrazite pravne nesigurnosti, obrazložio je izdvojena mišljenja ustavnih sudaca,
istaknuo prava koja svaki građanin RH ima i na koja se treba pozivati.
Tko ima pravo uopće pitati ljude da im pokažu kovid potvrde i koje posljedice mogu proizaći za onog koji to ne želi pokazati, dotaknuo se oduzimanja slobode i pravnih postupaka koji su pokrenuti protiv ljudi koji su se verbalno usprotivili službenom narativu, potencijalnih odšteta od posljedica (nuspojava) cjepiva i obrazložio pravno pitanje referenduma i njegov značaj.

Drugi dio pravne tribine “Ljudska prava i suverenitet RH” na kojem je izlagala Nikolina Rukonić, mag.iur.
Tema izlaganja je najavljeno potpisivanje sporazuma (ugovora) koji je pokrenut od strane EU, a u kojem bi se, ukoliko se takav sporazum potpiše, predale sve ovlasti Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da donosi odluke u vezi zdravstvenih propisa, mjera i pravila ponašanja u svim budućim pandemijama ili izvanrednim situacijama.

Dio prijedloga glasi: ” Ni jedna Vlada, ni institucija, ne mogu odlučivati same, ne mogu se same suočiti sa prijetnjom budućih pandemija.”

Pravna priroda ovog sporazuma (ugovora) će dovesti do jedne svjetske vlade koja će tada reagirati u slučaju izvanrednih situacija.
Hrvatska tada više neće moći samostalno odlučivati o ničem i samim tim budućnost svih hrvatskih građana postaje neizvjesna.
POSLUŠAJ RASPRAVU S TRIBINE