NAĐENI BOG

Ne traži Boga mišlju, u praznini
u kojoj se miso, tamna sjenka, gubi
Uza te Bog je, uvijek u blizini
U stvarima oko tebe, u zvuku i muku

Bog ti je uvijek najbliži od svega
Diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba
Bog ti se smiješi iz jednog dragog lica
i plaši te iz svake stvari: nema tajne

Ne pružaj miso u praznu daljinu
Uza te Bog je, otvori sva čula:

na tebe svjetlost s ljetnog neba pljušti
Bog oko tebe sja treperi miriše i šušti

A.B. Šimić