Nema zastare za cijepitelje djece!

Ponavljamo objavu – video iz 2021. godine

Dr. Gunter Frank upozorava kolege liječnike koji provode cijepljenje, da je nužno pacijentima dati sve informacije o cjepivu s kojim ih cijepe. Jer, kaže politički vjetar se može uvijek promijeniti.

Ako se dogodi da dijete umre nakon cijepljenja, zastara nastupa tek nakon 20 godina i liječnik cijepitelj se može suočiti s kaznenim progonom.

Za medicinske djelatnike koji su provodili cijepljenje u Njemačkoj, Austriji i UK, za njih se zna da su obilno nagrađeni, jer su podaci o naknadama koje su primali, javno objavljeni. Njima nije u interesu obavijestiti pacijenta o stvarnom omjeru benefita i rizika mRNA pripravka, pa je takvo informiranje izostalo. Farma kartel se uz pomoć političara, dnovinara i „struke“ pobrinuo da narativ „sigurno i učinkovito“ bude jedini službeni narativ.

#DaSeNeZaboravi