NOVA ERA – Krešimir Mišak: Gradovi će u skoroj budućnosti postati koncentracijski logori

Pogledajte odličnu emisiju Nova Era u kojoj je gostovao Krešimir Mišak i u kojoj se razgovaralo o pregršt zanimljivih tema današnjice.

Što nam donosi transhumanizam, je li to isključivo tehnološki napredak kojemu se trebamo radovati, ili se radi o promjeni i devijaciji čovjekove biti? Ulazimo li u svijet mračnog SF-a? Pa, već smo izgleda ušli u taj SF, svi događaji u zadnje tri godine nam to nedvojbeno pokazuju.

Što nas još čeka? Zapravo, sve su nam već rekli i sve se već provodi – klimatska agenda je podloga za klimatske lockdown-ove, uvođenje karbonskog poreza, 15-minutni gradovi tj. geta, digitalna valuta, digitalni ID, konzumacija kukaca i ograničenje konzumacije ostale hrane… U EU su već zakoni za karbonski porez napisani, sve je već spremno.

Bitno je naglasiti, ono što puno ljudi još ne razumije, agenda koja se provodi nije vođena samo profitom, tj. planerima nije isključivo profit cilj. Cilj je totalna kontrola ljudske populacije i raščovječenje čovjeka, uništenje obitelji i čovjekove biti. Kad govorimo o planerima, radi se o nadnacionalnim organizacijama kao što su UN, EU, WHO, WEF… na čijem su čelu neizabrani psihopati koji vladaju svijetom. Nacionalne vlade su samo poslušnici i izvršitelji njihove agende.

Ono što je dobro u cijelom ovom SF-u, jest da se ljudi ipak pomalo bude, pa je tako i povećan interes za Krešinim predavanjima o transhumanizmu!