PAHULJA

Šetat u zimski pođoh dan,
Pahulje hvatah u svoj dlan;
Rastopi sve ih njegova vatra,
Da je to zločin zima smatra.

William Blake