Princip djela

Iznad svega – biti hrabar

Sačuvati svu ljepotu hrabrosti! jer hrabrost je uvijek divna, hrabrost nikad nije uzaludna, jer je uvijek stvaranje – biti spreman propasti, ali ne izdati vlastitu sudbinu.
Ne slušam srce koje je nepristupačno opasnosti; ne slušam razum koji je zadovoljan čim je miran, koji mijenja zanos za sigurnost; ne slušam one koji sanjaju o slavi, a ne o životu. Pogledajte! već pišu djela takva, kao da je hrabrost suvišna, čudo nemoguće, opasnost nestala, vrtoglavica sramotna, – preplašena djeca sigurnosti! – jer oni sumnjaju u avanturu, oni vjeruju u karijeru. Propovijedaju sigurnost kao uvjerenje, jer nemaju hrabrosti za vlastita otkrića; poučavaju nas činjenicama što se čuvaju za kukavice, koje kukavice čuvaju. Kad posumnjaju u snagu hrabrih, nemilosrdni su, kad se u nju uvjere, prestrašeno je slave. Pred svetim jaslama nesumnjivog žvaču odmjereno i bestrasno, da se ne poremeti red ni u jaslama, jer i to je previše za njihovo srce. Oni mogu samo brisati prašinu s predmeta skupljenih po izložbenim prostorima.
Za njih mnogi kažu: razumni i ozbiljni…

Vlado Gotovac