RAZGLEDNICA S BANOVINE

U šarmantnoj pozi;
moderni poganac;
najmio ga stranac,
da nam metne lanac.
Taj klatež, što o pravdi blebeće,
on za korist tuđu laže, kleveće.

A.G.Matoš