Škola narodnog zdravlja dr. Nada Jurinčić – o hripavcu

Poslušajte drugo stručno mišljenje o magarećem kašlju tj. o hripavcu!

Dr. Nada Jurinčić iznosi činjenice o hripavcu i komentira trenutna događanja u Hrvatskoj.

Literatura na koju se referencira i koju komentira:

  •  Dr. Borislav Aleraj: Statistika zaraznih bolesti u RH 2010.
  • Ana Baće Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” 10000 Zagreb, Mirogojska c.8 Hripavac – klinika, dijagnostika, liječenje i profilaksa
  • NEW YORK TIMES, Gina Colata: Članak o pseudo-epidemiji magarećeg kašlja u USA, Medical
    Center Dorthmouth-Hitchcock
  • Izjave epidemiologa u dnevnom tisku: Karin, Kaić, Kolarić, Barišić
  • HZZJZ: statistika magarećeg kašlja u RH u 2021