SLAP

Teče i teče, teče jedan slap.
Što u njem znači moja mala kap?

Gle, jedna duga u vodi se stvara
I sja i dršće u hiljadu šara.

Taj san u slapu da bi mogo sjati,
I moja kaplja pomaže ga tkati.

Dobriša Cesarić