Subliminalno programiranje

Subliminalno programiranje u svrhu manipulacije ljudskim ponašanjem

Predavanje pod nazivom” Subliminalno programiranje u svrhu manipulacije ljudskim ponašanjem”, dipl. turistički komunikolog & NLP master praktičar Selma Čmelik i prof. logopedinja Deniza Marasović.