Svjedočenje stručnjaka na temu pandemija i njene posljedice

Svjedočenje stručnjaka na temu pandemija i njene posljedice u britanskom parlamentu 04.12.2023.

04.12.2023. u organizaciji britanskog zastupnika Andrew Bridgen-a održat će se povijesni događaj u britanskom parlamentu – renomirani svjetski stručnjaci dat će svoje stručno svjedočenje na temu pandemija i njene posljedice.

Svjedočit će dr. Robert Malone, dr. Ryan Cole, dr. Pierre Kory, profesor Angus Dalgleish, dr. David Martin, Dr. Peter McCullough i Steve Kirsch.

Svjedočenje stručnjaka na temu pandemija