To su ti sati…

To su ti sati kad se nađem i ja.
Livada u vjetru tamno se svija,
kora se po svim brezama sija,
a nad njih večer spušta se tad.

U njezinu šutnju hoću tad rasti,
hoću u mnogo mladica cvasti,
sa svima njima u kolo se klasti,
u taj jedinstveni sklad…

R. M. Rilke