Ukrajina prvak u digitalnom identitetu

Ukrajina je upravo tiho najavila da je prva zemlja koja je implementirala WEF-ov ‘Veliki reset’…

…postavljanjem aplikacije za socijalni kredit koja kombinira univerzalni osnovni dohodak (UBI), digitalni identitet i putovnicu za cjepivo, sve u njihovoj aplikaciji Diia.

Ukrajina digitalni identitet

Ako je sukob između Rusije i Ukrajine ove dvije zemlje stavio na čelo međunarodne scene, saznali smo da je drugi grad digitalni prvak.

U logici digitalizacije i centraliziranja svega, vlada je 2020. godine pokrenula aplikaciju pod nazivom Diia koja objedinjuje osobnu iskaznicu, putovnicu, dozvolu, evidenciju o cijepljenju, registracije, osiguranje, zdravstvene naknade, socijalne naknade i još mnogo toga.

Model koji smo do sada poznavali samo u Kini s poznatim društvenim kreditom. Ukrajina je prvak u digitalnom identitetu s aplikacijom Diia
To se dugo spominjalo, a potom potaknuto krizom COVID-a, vlade žele krenuti prema digitalizaciji svakodnevnog života okupljanjem gotovo svih usluga na telefonu. Dok je Europska unija najavila test za digitalizaciju evidencije o cijepljenju (vidi službeni PDF ), novčanika i identiteta u 2018., Ukrajina je vrlo brzo reagirala s aplikacijom Diia koju je postavila vlada prije gotovo dvije godine.

Od tada se platforma nastavila razvijati. Ukrajinci mogu preuzeti Diiu i tamo pohraniti mnoštvo službenih informacija, kao što je gore spomenuto, s ciljem da jednostavno provedu većinu administrativnih postupaka, koji se kreću od plaćanja poreza do obnavljanja njihovih osobnih dokumenata, uključujući plaćanje njegovih novčane kazne ili povrat njegovih socijalnih davanja.

Sveukupno se iz aplikacije i 9 službenih dokumenata može doći do gotovo 50 servisa koji imaju istu vrijednost kao i papirnati.

Na kraju, uskoro će biti nemoguće uputiti službeni zahtjev. Štoviše, s COVID-19 vlada je čak najavila da će isplata naknada biti uvjetovana prisutnošću potvrde o cijepljenju.