Život bez slobode je apsolutno besmislen

Život bez slobode je apsolutno besmislen – Prof. dr. sc. Josip Jurčević, na 1. međunarodnoj konferenciji za obustavu Agende 2030 „UJEDINJENI ZA ČOVJEKA“ održanoj u osmom mjesecu 2022. godine, govorio je o svjetskoj diktaturi i totalitarizmu koji su uvedeni tijekom covid operacije.

Prof. Jurčević kaže da bi mnogi diktatori iz prošlosti bili zavidni na današnje mogućnosti i što je ova naša „elita“ do sada postigla uz pomoć tehnologije.

Napredak tehnologije, paralelno uz slabljenje kritičkog razmišljanja kod ljudi te sve veći i veći konformizam, doveli su do dobrovoljnog pristanka većine ljudi na život u totalitarizmu. Jer, to je dobro za nas, i u tom digitalnom zatvoru smo sigurni.

Prof. Jurčević kaže da je sve što nam se događa pripremano desetljećima i da je sve razrađeno do detalja. I to je čista istina i sve je zapravo i javno dostupno. Samo što se jako mali broj ljudi odlučuje na proučavanje i promišljanje. Lakše je ležati na kauču i buljiti u zaglupljujući sadržaj na TV-u, jer se „tako najbolje odmaram nakon napornog dana“.

No, određeni broj ljudi i dalje zna da je život bez slobode besmislen i sada shvaća da će se za svoju slobodu morati izboriti, jer takozvana elita neće stati sa svojim planovima porobljavanja!

#StopAgenda2030
#LičkiOsik2022