Dr. Peter McCullough

Cjepiva protiv covid-a nisu sigurna za ljudsku upotrebu

Dr. Peter McCullough, poznati američki kardiolog, svjedoči pred Senatom američke države Arizone, o sigurnosti takozvanih cjepiva protiv covid-a 19.

Dr. McCullough kaže kako u svojoj ordinaciji vidi komplikacije od cjepiva, da se ne radi o tome da je od nekoga to čuo, nego da sve vidi iz prve ruke.
Također, postoji veliki broj znanstvenih radova koji dokazuju isto, a i on je sam radio na nekoliko takvih radova, te je njegovo stručno liječničko mišljenje da sva cjepiva protiv covid-a nisu sigurna za ljudsku upotrebu.

Svjedočio je pod zakletvom pred američkim Senatom 07.12.2022. i tada je isto to rekao, da cjepiva protiv covid-a nisu sigurna za ljudsku upotrebu. O tome je govorio i u Europskom Parlamentu 17.09.2023. godine. Ti proizvodi nisu sigurni za ljude i trebaju se povući s tržišta!
Istaknuo je dvije organizacije Svjetsko vijeće za zdravlje i Udrugu američkih liječnika i kirurga, koje su obje apelirale i pozvale na povlačenje tih opasnih medicinskih proizvoda. Dakle, nije istina da se svi slažu sa službenim narativom „sigurno i učinkovito“, ima još uvijek poštenih liječnika i znanstvenika.

Dr. McCullough predlaže da savezne države zaštite vlastito stanovništvo, kad to već ne žele napraviti federalne agencije zadužene za to, te da na temelju propisa dotične zemlje poduzmu potrebne radnje i povuku mRNA cjepiva s tržišta.
Svaka zemlja to može učiniti jer se radi o pitanju sigurnosti potrošačkih proizvoda.