Masovna hipnoza

Masovna hipnoza kao oružje provođenja selektivne manipulacije nad masama radi ostvarivanja zadanih (bolesnih) ciljeva.

Hipnoza dolazi od grčke riječi hypnosis – „spavanje“, ali treba naglasiti kako hipnoza nije spavanje što pokazuju i razlike u EEG snimkama hipnotičkog transa i faza spavanja.
Hipnoza je metoda manipulacije sugestijom i stanje povišene sugestibilnosti.

Moderni fenomen potpuno centralizirane državne moći povezane sa zatiranjem individualnih ljudskih prava gdje u totalitarnoj državi postoje oni na vlasti, te objektivizirane (hipnotizirane) mase, koje su žrtve. ”

Odličan video na ovu temu “After Skool” kanala napravljen u suradnji sa “Academy of ideasAustrijski liječnik Franz Mesmer jedan je od pionira hipnotizma. Iako nije prvi upotrijebio riječ “hipnoza” on je zaslužan za popularizaciju ovog fenomena.
Berthold Stokvis definirao je hipnozu kao stanje izazvano afektivnim (često neznačajnim) smanjenjem prethodno sužene svijesti u kojem dolazi do regresije osnovnih funkcija ličnosti (mišljenje, čuvstvo, htijenje), kao i tjelesnih funkcija.
Za vrijeme hipnoze ispitanici najčešće ostaju svjesni svog reagiranja.
Vrlo je popularna i definicija D.Elmana koja hipnozu opisuje kao:

zaobilaženje kritičkog faktora uma i uspostavljanje selektivnog mišljenja


Masovna hipnoza – pročitaj članak portala funkymem.com

Pojmom društveni inženjering opisuje se psihološka manipulacija ljudima u kontekstu poduzimanja određenih koraka ili otkrivanja povjerljivih informacija. Taj se pojam vrlo često svrstava u kategoriju teorija zavjere, međutim, u današnje se vrijeme toj kategoriji prešutno nameću brojne teme koje jednostavno ne pripadaju mainstreamu, a ljudi kao ljudi – skloni su trpanju većine pojava u imaginarne ladice, pa tako i u jednu od njih na kojoj implicitno piše upravo „Zavjera“.

  • Manipulacija – od skice do realizacije
  • Ljudi su ponekad kao ribe
  • Masovna ideologija nasuprot ideologiji pojedinaca
  • Hipnoza i njeni stadiji