NASTAVIMO HODATI – Pjesma za biskupa Stricklanda

Tako je hladno vani,
Tako hladno.
Srce mi se ledi
Kad slušam
Taj zvuk tame što odzvanja.
Moj pastiru dragi,
Ja sam samo ovca
no ipak znam
nije vrijeme za skrivanja.

Pastiru dragi, slušaj …
Kakva je to glazba?
… Tako je hladno.
Ne zvuči tako lijepo
Ko Ona stara, davno znana.
Tako je hladno. Huči.
Pastiru dragi,
Volim slušati tvoj glas,
Tako miran,
a opet
tako hrabro zvuči.

Nastavimo hodati,
Pastiru dragi,
U Svjetlu
Gledajući Nebo
U strahopoštovanju.
Nastavimo hodati
Prema križu tamo,
Prema Nebu
noću,
kao danju.