rodna ideologija

Emisija „O, tempora!“ na temu rodna ideologija i rodna disforija

Iako je emisija iz prošle godine, itekako je aktualna i važna. Psihijatar Herman Vukušić govori kako je rodna ideologija potaknula kod djece i mladih povećanje poremećaja takozvane rodne disforije.

Od 2009. do 2019. godine se dijagnoza rodne disforije u Velikoj Britaniji povećala za 10 puta kod dječaka, a čak više od 40 puta kod djevojčica.
Kod nas se isto može primijetiti sličan trend. 2013. godine su u Republici Hrvatskoj bile 33 transrodne osobe, dok u 2022. godini samo na KBC Zagreb imamo preko 100 djece i mladih koji se tako izjašnjavaju. Dr. Vukušić pojašnjava da se takav rapidni skok ne može objasniti medicinskim razlozima.

Osim aktivističkih organizacija koje potiču da „mladi i zdravi ljudi idu pod nož“, možda razlog tom povećanju možemo potražiti i u samim klinikama i bolnicama. Pa tako npr. imamo izjavu dr. Shayne Taylor iz bolnice Vanderbilt u Nashville-u: „Operacija afirmacije spola je jako unosna. Kreiranje umjetnog penisa nam donosi oko 100 000 dolara.“

Dr. Vukušić objašnjava da je pojava transrodnosti uobičajeno uočena u ranoj dječjoj dobi, od druge do pete godine, te obično kod dječaka. Sada se događa fenomen da se transrodnost uočava u ranoj adolescentskoj dobi i to više kod djevojčica, što nikad prije nije bilo zabilježeno.

Dr. Vukušić smatra da je pritisak koje rade aktivističke organizacije medicinski dugoročno štetan i da će imati velike posljedice po te mlade, nesretne ljude.
Naime, postoji zavjet šutnje o takozvanim „detransistentima“, a to su mladi ljudi koji su nakon promjene spola zažalili i koji se sad, pogotovo nakon kirurške intervencije, više ne mogu vratiti u svoje prirodno stanje. Takvih je žrtava jako puno i nitko ne želi govoriti o njima, dapače, to se zataškava.